It looks like you're using an outdated browser. Using an outdated browser makes your computer unsafe, and websites may be difficult to read or navigate. Update your browser to fix these problems.

Upgrade your browser


Projectmanager/architect voor tijdelijke opdracht bij de Europese Commissie

Construction
Brussels 1000

Informations sur l'entreprise

Een van onze partners werd aangesteld om in opdracht van de Europese Commissie een team van 5 projectmanagers aan te werven dat zich toespitst op het vastgoedbeheer van deze instantie, meerbepaald renovatiewerken van kantoorgebouwen in en rond het Brusselse. Onze partner werd hiervoor aangesteld wegens hun reeds opgebouwde expertise op vlak van architectuur en renovaties in duurzaamheidscontext.

Points forts de ce poste

 • Exclusieve opdracht. Je zal aan een exclusieve opdracht meewerken waarin je in contact komt met professionele partners in de bouwsector en ver daarbuiten. De expertise van dit architectenkantoor in combinatie met het patrimonium van de Europese Commissie zorgen voor boeiende projecten met een professionele aanpak. Hierdoor zal je de nodige afwisseling en uitdaging terugvinden in de job waardoor geen enkele dag hetzelfde zal zijn.
 • Duurzaamheidscontext. De focus zal binnen deze opdracht hoofdzakelijk op renovatieprojecten van gebouwen liggen, die een transformatie dienen te ondergaan naar kantoorgebouwen. Uiteraard dienen deze gebouwen te voldoen aan de normen van de Europese Commissie, die afgestemd zijn op voorafbepaalde eisen inzake duurzaamheid. Dit zal dus ook de rode draad vormen in alle projecten waaraan je zal werken. Je zal dus de kans krijgen veel bij te leren over een 'Hot-topic' dat alsmaar belangrijker wordt!
 • Gevarieerd takenpakket. Je zal een mooie balans terugvinden tussen aanwezigheid op bureau en aanwezigheid op de werf. Het takenpakket is dermate samengesteld dat de variatie die erin terug te vinden is, voor een evenwicht tussen bouwkundige en coördinerend taken zorgt. Hierdoor kan je jezelf specialiseren in verschillende taken, waardoor je ervaring in de bouwsector alsmaar breder wordt!

Contenu du travail

Je zal deel uitmaken van een team dat de verantwoordelijkheid draagt voor het ontwerp, modellering en uitvoering van industriële gebouwen die reeds aangekocht werden door de Europese Commissie. Om dit te bewerkstelligen zal je takenpakket bestaan uit volgende zaken:

 • Bestekken opmaken
 • Technische studies van de voorgestelde gebouwen
 • Modellering in 3D
 • Het communicatiepunt vormen tussen vertegenwoordigers van de Europese Commissie en ontwikkelaars
 • Organiseren/voorzitten van technische vergaderingen en onderhandelingen
 • Kwaliteitsanalyses uitvoeren
 • Budgettaire en planmatige opvolging van projecten
 • Werfopvolging

Experience

Om in aanmerking te komen voor deze functie voldoe je aan volgende criteria:

 • Je hebt een Master (Ir) Architectuur
 • minstens 8 jaar ervaring in de bouwsector
 • Kennis van MIT (Mannuel de L'Immeuble Type)
 • Kennis van AutoCAD
 • Microsoft programma's
 • Je spreekt Frans en/of Engels, Nederlands is geen must

Offre

Deze opportuniteit biedt een mooie kans om als projectmanager aan een tijdelijke opdracht mee te werken voor een Europese instantie. Het gaat hier over een contract van 12 maanden, in een full-time tewerkstelling. Dit contract kan verlengd worden naar 24 maanden of langer indien de samenwerking positief verloopt.

Je zal in een zelfstandig statuut terechtkomen waarin je een marktconform loon zal ontvangen dat gebaseerd is op jouw ervaring.

Postuler pour ce poste

Laissez-nous vos coordonnées et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

WORD, PDF, PNG, JPEG, fichiers max. 10 MB
Cliquez pour sélectionner un fichier ou faites un glisser-déposer pour le télécharger.