Je baas doet aan micromanagement

Een baas die micromanaget, kan enorm frustrerend zijn. Als je baas continu over je schouder meekijkt, dan krijg je het gevoel dat hij/zij je niet vertrouwt. Bovendien kan het zijn dat er te hard gefocust wordt op kleine details en dat je manager de drang voelt om alles met hand en tand uit te leggen, terwijl vele dingen voor jou waarschijnlijk al evident zijn.

➜ Probeer het gedrag niet persoonlijk op te vatten. Vaak gaat het in dit geval om een perfectionistisch en van nature onzeker persoon, die zijn/haar pijnpunten bijgevolg projecteert op anderen. Daarnaast kan je de problemen met je baas oplossen door hem/haar steeds een stapje voor te zijn. Zo hou je je manager best dagelijks of wekelijks via mail op de hoogte van je werkzaamheden.

Je baas geeft geen (of uitsluitend negatieve) feedback

Een baas die niet naar zijn medewerkers omkijkt is misschien al even erg als iemand die te veel aan micromanagement doet. Moet jij telkens uren of zelfs dagen wachten alvorens je feedback krijgt op een opdracht? Is je manager afwezig omdat hij te gefocust is op zijn/haar eigen taken? Als je eindelijk feedback krijgt, wordt dan enkel het negatieve benadrukt en het positieve achterwege gelaten? Niet moeilijk dat je problemen hebt met je baas … Op die manier is werken enorm vermoeiend en demotiverend.

➜ Probeer jezelf echter in de schoenen van je manager te plaatsen. Misschien durft hij/zij geen feedback of kritiek te geven uit angst dat jij het niet goed opvat? Tracht daarom een gesprek aan te gaan met hem/haar. Wijs je manager erop dat je wat meer constructieve feedback nodig hebt om snel en deftig werk te leveren. Als jij aangeeft dat jij wél met feedback om kan gaan en het nodig hebt, wordt de drempel om feedback te geven ongetwijfeld kleiner.

Je baas heeft geen people managementskills

Vaak wordt iemand manager op basis van vaardigheden, maar vergeet men te kijken naar de people skills van de persoon in kwestie. Iemand kan sterke technische capaciteiten hebben, maar toch niet weten hoe hij/zij een team moet leiden. Slaagt je manager er niet in om het team te motiveren en inspireren? Is er een gebrek aan transparante communicatie? Bevind je je in een milieu waar je het gevoel hebt niet eerlijk te kunnen zijn? Dan komt je baas ongetwijfeld soft skills tekort, wat aan het einde van de rit veel problemen kan opleveren voor de teamsfeer.

➜ In dit geval benadruk je de waarde van de technische capaciteiten van je manager. Ga het gesprek aan en geef voldoende erkenning aan zijn/haar kwaliteiten, maar kaart zeker aan wat je mist. Mogelijks is je baas zich er niet van bewust dat hij/zij bepaalde capaciteiten mist en heeft hij/zij iemand nodig die op de problemen wijst. Helpt dit niet, dan kan je altijd subtiel aansturen op een training soft skills bij HR. Er bestaan ontelbaar veel managementtrainingen waar elke manager baat bij heeft.

Algemene tips

  • Leer nee zeggen
  • Kruip niet in je schulp
  • Probeer niet onmiddellijk in de verdediging te gaan
  • Focus op de positieve eigenschappen
  • Kaart je probleem aan bij HR als je geen uitweg meer ziet
Lijken al je pogingen om de problemen met je baas op te lossen tevergeefs? Overweeg dan om ontslag te nemen. Voor je eigen welzijn is het van groot belang dat je gelukkig bent op het werk. Als er te veel factoren zijn die jou demotiveren om te werken, dan hak je de knoop best door. Soms is het gras wél groener aan de overkant.