Goede voorbereiding is key

Een eerste tip die je kan gebruiken om opslag te vragen, is dat je moet zorgen voor een goede voorbereiding alvorens je aan het gesprek begint. Pen daarom een aantal concrete argumenten neer waarom jij opslag verdient. Bedenk er twee of drie, maar kom niet met een hele waslijst af, zo zwakt de kracht van je argumenten immers af.

Enkele voorbeelden van argumenten die je in overweging kan nemen, zijn de volgende:

  • Je hebt recent een project succesvol afgerond.
  • Je hebt extra verantwoordelijkheden op jou genomen.
  • Je functie is veranderd of uitgebreid.
  • Je hebt extra kennis vergaard (bv. additionele opleidingen).
  • Je hebt positieve feedback gekregen van klanten, partners of collega’s over je prestaties.

Kies hieruit enkel de belangrijkste argumenten die op jou van toepassing zijn en verklaar aan de hand van je argumenten waarom jij een toegevoegde waarde bent voor het bedrijf. Knoop bovendien in je oren dat je nooit persoonlijke argumenten moet aanhalen waarom jij loonsopslag zou verdienen. Het feit dat je een huis gaat kopen of dat de huur van je appartement omhooggaat, zal je werkgever niet over de streep trekken om jou opslag te geven!

Pexels anna shvets 5325104

Ken je marktwaarde

De tweede tip om opslag te vragen, is dat je moet inschatten of je verlangen naar een hoger loon realistisch is. Vergelijk je loon bijvoorbeeld met dat van collega’s in een gelijkaardige functie (vergelijkbare verantwoordelijkheden, ervaring, …) of met informatie die je online kan vinden over het gemiddelde loon van iemand met dezelfde functie. Op basis van deze informatie kan je inschatten of je onderbetaald wordt of niet. Houd in je achterhoofd dat je niet enkel komt aandraven met het argument dat jij minder verdient dan één van je collega’s, dat werkt bij de meeste bazen net contraproductief. Zoals hierboven aangehaald, zijn er voldoende argumenten die je verlangen naar een loonsverhoging kunnen staven.

Bekijk bovendien wat je toegevoegde waarde in het team en aan het bedrijf is. Hierbij link je zoveel mogelijk naar kennis, omzet, rentabiliteit of eventuele kostenbesparing die door jou gegenereerd wordt. Zet je werkgever tot denken over de meerwaarde van jou aan het bedrijf en laat hem op die manier inzien dat jij een loonsverhoging verdient.

Kies het juiste moment

Een derde tip om opslag te vragen, is het juiste moment kiezen. Er zijn een aantal momenten in je loopbaan die zich er specifiek toe lenen om naar opslag te vragen. Als je bijvoorbeeld net positieve feedback hebt ontvangen, heb je alvast een gemakkelijk aanknooppunt. Is dit niet specifiek het geval? Je kan een loonsverhoging ook aanhalen bij één van de volgende situaties:

  • Functioneringsgesprek.
  • Verandering van functie.
  • Verandering in teamsamenstelling (bv. ontslag van een collega).
  • Einde van een (succesvol) project.

Heb je in de nabije toekomst geen van bovenstaande situaties in het vooruitzicht? Je hoeft niet onnodig lang te wachten tot de ideale situatie zich voordoet. Als je al x aantal maanden of misschien zelfs jaren geen opslag meer hebt gekregen, is het je volste recht om ernaar te vragen. Zolang je niet om de haverklap bij je baas komt aankloppen voor opslag, want dat kan immers een nefast beeld over jou opwekken bij je werkgever.

Blijf altijd vriendelijk

De laatste tip tijdens het opslag vragen, is om in elke situatie vriendelijk te blijven! Heb je na veel stress en moeite eindelijk durven vragen naar opslag, maar krijg je een nee? Blijf dan altijd beleefd en optimistisch. Een gepikeerde respons werkt alleen maar averechts. Door negatief te reageren, breng je misschien de rest van je loopbaan bij het bedrijf ook in gevaar. Probeer je over je emoties te zetten en er alsnog een positieve wending aan te geven. Vraag bijvoorbeeld aan je baas welke stappen je concreet nog moet doorlopen of in welke omstandigheden je in de toekomst wél opslag kan krijgen. Neem het heft in eigen handen en plan meteen een nieuw evaluatiegesprek in.

Pexels alex green 5699475

Opslag vragen is niet gemakkelijk. Je moet een vraag stellen die gelinkt is aan je prestaties wat ervoor zorgt dat het extra onwennig is. We adviseren je om je gesprek al eens te oefenen met je partner, vriend, ouders, … Oefening baart kunst! Ben je geslaagd in je opzet? Dan raden we aan om alles op mail te zetten, zodat je zwart op wit bewijs hebt van je loonsverhoging. Hopelijk kunnen deze tips je op weg helpen om opslag te vragen. Veel succes!