GDPR

GDPR

Laatst bijgewerkt op april 6, 2022

Als je je gegevens hier niet wilt achterlaten, kan je ons altijd bellen op dit nummer: +32 (0) 33 04 86 00

GDPR

Privacyverklaring
Cookiebeleid
Refer A Friend

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over onze privacy- en cookieverklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

Greystone Recruitment
Frankrijklei 119
2000 Antwerpen
0032 (0) 33 04 86 00
[email protected]

Uw privacy is belangrijk voor ons

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan: welke persoonsgegevens we van u verwerken, op welke basis we dit doen en waarom we deze verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing ongeacht onze relatie (kandidaat, prospect, leverancier of klant) en ongeacht de wijze waarop we uw persoonsgegevens ontvangen hebben (rechtstreeks van u, via derden of publieke bronnen of via de website).

Verder informeren we u ook over uw rechten indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Omdat wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd kunnen wijzigen, is het raadzaam deze regelmatig te raadplegen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Greystone recruitment BV met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 119 en met ondernemingsnummer 0656.852.722 (hierna “wij”).

 

Persoonsgegevens die we verwerken

Afhankelijk van de relatie die we met u hebben, verwerken we andere gegevens.

Indien u een kandidaat bent, wil dit zeggen dat we reeds met u contact hebben gehad en van u informatie ontvangen hebben. We verwerken dan volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • naam en contactgegevens
 • persoonlijke gegevens (zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit),
 • indien van toepassing: arbeids- en verblijfsvergunning
 • opleiding, erkenningen/vergunningen, kwalificaties en bekwaamheden,
 • strafrechtelijk verleden of informatie over uw gezondheid, enkel indien dit van belang is voor een bepaalde functie en u ons dit bezorgt
 • het verloop van uw loopbaan (desgevallend met inbegrip van verloning),
 • referenties
 • uw jobvereisten (met inbegrip van plaats van tewerkstelling, gewenste verloning en functie),
 • psychische gegevens zoals het resultaat van een eventuele assessment of de feedback van een potentiële werkgever of referenties
 • uw CV en alle andere informatie die u ons bezorgt
 • nota’s van besprekingen, e-mail uitwisselingen
 • paswoord en login, data, tijdstip en frequentie waarop u toegang neemt tot onze dienstverlening

 

We zijn ook steeds op zoek naar potentiële kandidaten. In dat geval baseren we ons op informatie die we online vinden. Wanneer we denken dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn in onze dienstverlening of wij u zouden kunnen verder helpen bij uitbouwen van uw carrière, verwerken we deze informatie om contact met u te kunnen opnemen.  We verwerken dan volgende persoonsgegevens, indien we deze terugvinden:

 • naam en contactgegevens
 • persoonlijke gegevens (zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit),
 • huidige werkgever en functie
 • andere informatie die u over uzelf gedeeld heeft op een publieke website en die van belang kan zijn voor onze dienstverlening. Het betreft hier informatie die u ook op uw CV zou vermelden

 

Bent u een kandidaat-werknemer bij Greystone Recruitment, dan verwerken we volgende persoonsgegevens:

 • naam en contactgegevens
 • persoonlijke gegevens (zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit),
 • indien van toepassing: arbeids- en verblijfsvergunning
 • opleiding, erkenningen/vergunningen, kwalificaties en bekwaamheden,
 • het verloop van uw loopbaan (desgevallend met inbegrip van verloning),
 • referenties
 • psychische gegevens zoals het resultaat van een eventuele assessment of referenties
 • uw CV en alle andere informatie die u ons bezorgt
 • nota’s van besprekingen, e-mail uitwisselingen

Zodra wij u een job aanbieden, valt u echter niet meer onder deze privacyverklaring en verwerken we uw persoonsgegevens verder volgens de interne privacyverklaring die u in uw arbeidsreglement zal terugvinden.

 

Bent u een klant, dan zijn de persoonsgegevens die wij van uw personeelsleden, medewerkers of aangestelden eerder beperkt tot naam, contactgegevens en functie die zij uitoefenen.  In het kader van de zoektocht naar een gepaste kandidaat is het wel mogelijk dat meer informatie verwerkt wordt, bijvoorbeeld over het team waarin de kandidaat terecht zou komen. We verwerken in dat geval ook steeds enkel de informatie die uw personeelsleden aan ons bezorgen, eventueel de feedback die onze kandidaat geeft over deze personen indien dit relevant kan zijn voor een toekomstige samenwerking.

Bent u een leverancier dan verwerken we enkel naam, contactgegevens en functie van uw personeelsleden, medewerkers of aangestelden.

Het is mogelijk dat wij uw naam, contactgegevens en functie verwerken omdat u werd opgegeven door een kandidaat als referentie of contactpersoon.

 

Hoe verzamelen we persoonsgegevens

Bent u een kandidaat  of kandidaat-werknemer bij Greystone Recruitment dan verzamelen we uw persoonsgegevens rechtstreeks, wanneer u ons uw gegevens in persoon (op een jobbeurs, event, via de website of andere wijze), via e-mail of telefonisch geeft alsook via andere bronnen (zie hieronder). We kunnen ook persoonsgegevens ontvangen van assessment bureaus die worden ingeschakeld of als feedback van referenties of potentiële werkgevers.

Bent u een potentiële kandidaat dan verzamelen we uw persoonsgegevens via andere (publieke) bronnen zoals vb. via sociale media sites (LinkedIn, Facebook, Twitter,  via websites van uw beroepsorganisatie, via jobboards en jobsites, via uw huidige werkgever of diens website) of via doorverwijzingen.

Persoonsgegevens van werknemers of aangestelden van klanten of leveranciers ontvangen we via de klant of leverancier zelf, dan wel via hun website of desgevallend via sociale media zoals LinkedIn, Facebook of Twitter.

Het is ook mogelijk dat we uw persoonsgegevens verzamelen via cookies op onze website. U vindt hierover meer uitleg in onze cookiepolicy.

 

Het doel van de verwerking

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt voornamelijk voor onze rekruteringsactiviteiten: hoe meer informatie we over u hebben, hoe beter en sneller we een gepaste functie of kandidaat voor u zullen vinden.

Indien u een kandidaat bent, verwerken wij uw gegevens:

 • om u te helpen bij het vinden van een geschikte functie en u voor te stellen aan potentiële werkgevers;
 • om u op de hoogte te houden van openstaande functies waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren; om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden;
 • om onze contractuele verplichtingen met derden na te komen in kader van uw rekrutering (facturatie naar de klant toe) en nastreven van belangen (in geval van betwisting met de klant over de uitvoering van de opdracht)
 • om onze werking en service te evalueren;
 • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren;
 • Om ons databestand te beheren.

Indien u een potentiële kandidaat bent verwerken we uw gegevens

 • Om na te gaan of u geïnteresseerd zou kunnen zijn in onze dienstverlening en om te kunnen beoordelen of we u zouden kunnen helpen, beheer van ons databestand
 • Om u te contacteren teneinde u te kunnen helpen bij de uitbouw van uw carrière
 • Om u te informeren over onze dienstverlening, events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden

Indien u een klant bent, verwerken we de persoonsgegevens van uw werknemers en aangestelden

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de met gesloten overeenkomst
 • Om u te helpen een geschikte kandidaat te vinden
 • om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden;
 • om onze werking en service te evalueren;
 • om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren
 • om wettelijke verplichtingen na te leven of om te beantwoorden aan eventuele redelijke vragen van bevoegde instanties.
 • Om onze rechten te vrijwaren en ter verdediging van onze belangen

 

Indien u een leverancier bent, verwerken we de persoonsgegevens van uw werknemers en aangestelden

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de met gesloten overeenkomst
 • om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren
 • om wettelijke verplichtingen na te leven of om te beantwoorden aan eventuele redelijke vragen van bevoegde instanties.
 • Om onze rechten te vrijwaren en ter verdediging van onze belangen

 

Indien u een referentie of door de kandidaat opgegeven contactpersoon bent verwerken we uw persoonsgegevens enkel bij het zoeken van een gepaste functie voor de betrokken kandidaat.

 

Rechtsgrond waarop we ons beroepen voor de verwerking

Voor het beheer van ons databestand beroepen we ons op ons gerechtvaardigd belang: wanneer u in ons bestand bent opgenomen als potentiële kandidaat, wil dit zeggen dat door ons verwerkte persoonsgegevens reeds op enige wijze door u of met uw medeweten openbaar zijn gemaakt. Wij zijn dan ook van mening dat de verwerking van deze gegevens door ons u op enige wijze benadeelt, sterker nog, deze informatie stelt ons in staat onze diensten efficiënter aan te bieden  en na te gaan of we u kunnen verder helpen bij de uitbouw van uw carrière. Deze persoonsgegevens worden enkel met uw toestemming aan derden bekendgemaakt.

Wanneer u in ons bestand bent opgenomen als kandidaat wil dit zeggen dat wij persoonlijk met u contact gehad hebben en dat u uw persoonsgegevens verder heeft aangevuld opdat wij u kunnen helpen bij de verdere uitbouw van uw carrière. Wij zijn van mening dat u hierbij redelijkerwijze mocht verwachten dat deze gegevens in ons bestand opgenomen en bewaard worden zodat wij ook later in de toekomst u verder kunnen contacteren. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden bekendgemaakt zodat ook hier uw rechten en belangen niet geschaad worden.

Voor het bezorgen van geblindeerde cv’s (waarbij uw persoonsgegevens dus gepseudonimiseerd zijn) aan potentiële werkgevers beroepen we ons op ons gerechtvaardigd belang. Deze werkwijze maakt het mogelijk om potentiële klanten warm te maken voor uw profiel – zelfs indien ze nog niet expliciet op ons beroep  hebben gedaan – zonder dat uw identiteit te achterhalen is. U kan er hierbij op vertrouwen dat wij dit zeer nauwgezet doen, omdat ook wij schade lijden wanneer uw identiteit bekend is.

Voor voorstellen van kandidaten bij potentiële werkgevers beroepen we ons op uw toestemming.

We beroepen ons verder op ons gerechtvaardigd belang zoals hierboven omschreven bij de verwerking van de persoonsgegevens van (potentiële) kandidaten voor de volgende doeleinden:

 • om u te informeren over carrièremogelijkheden en onze dienstverlening,
 • om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden;
 • om onze contractuele verplichtingen met derden na te komen in kader van uw rekrutering (facturatie naar de klant toe) en nastreven van belangen (in geval van betwisting met de klant over de uitvoering van de opdracht)
 • Om u te contacteren teneinde u te kunnen helpen bij de uitbouw van uw carrière
 • om onze werking en service te evalueren

Bij de verwerking van persoonsgegevens van werknemers en aangestelden van klanten voor de totstandkoming en uitvoering van de tussen ons afgesloten overeenkomst en voor het zoeken naar de juiste kandidaat beroepen we ons op de uitvoering van de overeenkomst.

Bij de verwerking van persoonsgegevens van werknemers en aangestelden van leveranciers beroepen we ons op de uitvoering van de overeenkomst.

We beroepen ons verder op ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de persoonsgegevens van werknemers en aangestelden van klanten en leveranciers voor de volgende doeleinden:

 • om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden (direct marketing);
 • om onze werking en service te evalueren;
 • om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren
 • Om onze rechten te vrijwaren en ter verdediging van onze belangen

Wanneer u ons informatie over derden bezorgt, gaan wij ervan uit dat deze derden u de toestemming hebben gegeven om deze informatie aan ons te geven zodat wij deze volgens deze privacyverklaring verder kunnen verwerken.

Wie heeft toegang tot of ontvangt uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Enkel ons personeel heeft toegang tot uw persoonsgegevens.

We delen de persoonsgegevens van kandidaten enkel met uw toestemming met potentiële werkgevers, behalve de geblindeerde cv’s, waarbij we uw gepseudonimiseerde gegevens ook aan potentiële klanten kunnen geven.

Persoonsgegevens van potentiële kandidaten worden niet gedeeld of bekendgemaakt aan derden.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:

 • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,
 • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.
 • Indien noodzakelijk voor de verdediging van onze belangen (vb. aan advocaten en gerecht)

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring.

We verwerken uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische ruimte.

Bewaartijd van uw persoonsgegevens

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Indien u een kandidaat  bent bewaren we uw gegevens gedurende 5 jaar na het laatste betekenisvol contact tussen ons, behalve in het geval van een lopend geschil. U kan ons te allen tijde verzoeken uw gegevens geheel of ten dele te verwijderen.

Indien u een kandidaat bent die wij bij een klant geplaatst hebben, worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende 10 jaar na afloop van het contract met de klant, tenzij in geval van betwisting.

Wanneer wij met het oog op het invullen van een bepaalde vacature medische of gerechtelijke gegevens van u ontvangen hebben, worden deze verwijderd 6 maanden nadat de vacature werd ingevuld.

Indien u een potentiële kandidaat bent en u nog geen persoonlijk contact gehad heeft met een van onze medewerkers, worden al uw persoonsgegevens verwijderd na een periode van 24 maanden.

Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden verwijderd 10 jaar na het einde van de samenwerking, tenzij in geval van betwisting.

 

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij hebben de passende fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, vernietiging en onthullingen.

Onze medewerkers en onderaannemers werden uitgebreid geïnformeerd over het privacy-en veiligheidsbeleid en hebben de verplichting te handelen conform deze privacyverklaring. Daarenboven zijn zij allen gebonden door een vertrouwelijkheidsverplichting.

 

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacy policy geldt enkel voor onze website. We raden u dan ook aan de privacy verklaring van de andere websites te raadplegen. We zijn niet aansprakelijk voor het privacy beleid van andere websites, zelfs niet indien u deze website bezoekt via één van de links op onze website.

 

Uw rechten

Binnen de perken zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679)  kan u ons te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, een kopie op te vragen, te verbeteren, over te dragen, te vragen de verwerking ervan te beperken of de gegevens geheel of gedeeltelijk te wissen. U kan ook een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog verwerken voor zover en in de mate dat we een geldige reden hebben om deze te blijven verwerken of indien dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kan u deze toestemming steeds – geheel of gedeeltelijk – intrekken.

Wanneer u een verzoek, een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan [email protected], met bewijs van identiteit zodat we er zeker van zijn dat wij van de juiste persoon het verzoek opvolgen. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via [email protected] (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

Overzicht

Indien u greystonerecruitment.be toestemming heeft gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, dan kan u deze instelling te allen tijden wijzigen.

 1. Wat zijn cookies?
 2. Soorten cookies
 3. Cookies gebruikt door greystonerecruitment.be
 4. Toestemming
 5. In- en uitschakelen van cookies
 6. Contact

In onderstaand overzicht informeren wij u graag over het gebruik van cookies op onze website. Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom Greystone Recruitment cookies gebruikt. Wij benadrukken dat bij weigering van cookies de functionaliteit van onze website kan worden beperkt.y

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig en klein tekstbestand dat bij het bezoeken van de website van Greystone Recruitment op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin verzamelde informatie kan bij een volgend bezoek opnieuw naar onze servers of die van een derde partij teruggestuurd worden.

Greystone Recruitment maakt gebruik van zowel first-party cookies als third-party cookies.

 • First party cookies: zijn technische cookies die ervoor zorgen dat de website goed functioneert. Dit verhoogt de kwaliteit van onze diensten.
 • Third party cookies: zijn cookies die geplaatst worden door een ander domeinnaam dan die van onze website. Deze cookies zijn geïncorporeerd door Greystone in de website, via pixels bijvoorbeeld. Zij sturen informatie door naar derde partijen zoals Facebook en LinkedIn. Door cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij je graag door naar de verklaringen die deze partijen op hun websites geven.

Cookies kunnen ook worden opgedeeld naargelang hun levensduur. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie weer gewist (sessiecookies). Andere cookies blijven op uw toestel staan en zorgen ervoor dat wij of onze partnerbedrijven uw browser bij het volgende bezoek terug herkennen en dit tot u ze verwijdert of tot ze vervallen (permanente cookies).

Aangezien via cookies ook persoonsgegevens verzameld worden, raden we aan om ons privacybeleid te lezen om te weten hoe wij deze verwerken. Indien u de toestemming verleend heeft om derdepartijcookies te plaatsen, raden we u verder ook aan de privacyverklaring van deze derde partijen na te lezen.

Cookies zijn nuttig omdat zij een website toelaten het apparaat van de bezoeker te herkennen. Cookies kunnen geen virussen verspreiden en kunnen geen schade toebrengen aan uw computer.

 

Soorten cookies

Essentiële en functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking en de beveiliging van de website, maar ook voor de aanpassing van de gebruikersinterface (m.n. uw taalkeuze en de weergave van zoekresultaten). Voor het plaatsen van deze cookies beroepen we ons op ons gerechtvaardigd belang, zij kunnen zonder uw toestemming worden geplaatst. Indien u onze website gebruikt, aanvaardt u deze essentiële en functionele cookies.

Niet-functionele cookies: deze cookies worden geplaatst voor statistische, sociale en commerciële doeleinden. Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de plaatsing van deze cookies:

 • Analytische en prestatiecookies geven weer hoe bezoekers greystonerecruitment.be gebruiken, bijvoorbeeld Google Analytics en Google Tag Manager. Via deze cookies krijgt greystonerecruitment.be onder meer informatie over het aantal bezoekers, de bezoekerssessies, hoe de bezoekers de site gebruiken en via welk kanaal (sociale media, zoekrobots, etc.) greystonerecruitment.be werd bereikt. Wij gebruiken de verzamelde informatie om rapporten samen te stellen die ons toelaten greystonerecruitment.be gebruiksvriendelijker te maken en te verbeteren.

 

 • Via marketing cookies promoten en verbeteren wij onze eigen diensten. U dient marketingcookies in te schakelen om video’s af te spelen en artikels te delen met anderen via derde partijen zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Het doel van deze cookies is om elke bezoeker te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is. Op die manier kunnen wij onze communicatie, vacatures, e-mails, online advertentieaanbod en uw gebruikservaring personaliseren.
  Om uw instellingen voor marketingcookies bij andere partijen te beheren, verwijzen wij u naar de website van die partijen.

 

 • Sociale media cookies worden gebruikt om sociale media te integreren op onze website zoals Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube etc. Voor het functioneren van deze ‘share-knoppen’ wordt gebruik gemaakt van cookies van de betrokken sociale medianetwerken, zodat ze u herkennen op het moment dat u een artikel wenst te delen.
  Deze websites kunnen informatie verzamelen over uw internetgebruik, zelfs indien u geen gebruik maakt van de knoppen die op onze website staan. U dient er zich van bewust te zijn dat greystonerecruitment.be geen invloed heeft op de gegevens die via deze cookies worden verzonden. Meer informatie hieromtrent vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieders van het sociaal netwerk.

 

Soms kan het voorkomen dat via onze website onvoorziene cookies op uw computer opgeslagen worden. Wij zijn niet altijd op de hoogte zijn van cookies geplaatst door derden. Indien u dit opmerkt kan u ons steeds contacteren.

Onze website gebruikt voornamelijk functionele cookies om onder andere uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Hierdoor krijgt u een betere gebruikservaring wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website verder te optimaliseren.

Wanneer je de website gebruikt, worden de volgende cookies gebruikt:

Functionele cookies

 • Cookies accepted: Houdt bij of de gebruiker de cookiebanner heeft gezien en de cookies heeft aanvaard.
  (Duur: 8 dagen)

 

Analytische cookies

 • Google Analytics: Houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt en hoelang de gebruiker op de website blijft. Google Analytics geeft vervolgens inzicht in deze data aan de hand van een analyserapport. Lees hier het privacybeleid van Google.
  (Duur: 30 seconden tot 2 jaar)
 • Google Tag Manager: Analytics & Tag Management. Dit script wordt gebruikt voor het doormeten van de website om inzicht te krijgen in de effectiviteit en kwaliteit. Daarnaast zorgt dit script voor het management van alle analytics en tracking cookies en daarmee ook voor compliancy aan de wetgeving. Lees hier het privacybeleid van Google.
  (Duur: verwijderd aan het eind van de sessie)
 • Facebook: De facebook-pixel zorgt ervoor dat u op Facebook relevante content van onze website te zien krijgt en wij u online optimaal kunnen bedienen.
  Facebook slaat de gegevens op zolang zij deze nodig heeft om producten en diensten aan te bieden. Gegevens gekoppeld aan uw eigen Facebook-account, worden bewaard tot uw account verwijderd is, tenzij Facebook deze gegevens niet langer nodig heeft. Om meer te weten over de wijze waarom Facebook uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Facebook.

 

Op onze website wordt ook gebruik gemaakt van enkele social media-tools (zoals bv. share buttons) die het mogelijk maken voor de bezoekers om te communiceren en inhoud te delen met bv. Facebook, alsook van bepaalde applicaties die ons toelaten bijkomende functionaliteiten aan onze website toe te voegen. Gelieve steeds de privacy- en cookieverklaring van de respectievelijke social media platformen of apps grondig na te lezen. Weet dat wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van die cookie policies, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

App – Privacybeleid

LinkedIn: Het privacybeleid van LinkedIn
Facebook: Het privacybeleid van Facebook.
Instagram: Het privacybeleid van Instagram.

 

Toestemming

Het is enkel toegestaan om zonder uw toestemming cookies op uw apparaat op te slaan als het bezoek aan greystonerecruitment.be onmogelijk is en het cookie noodzakelijk is. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is, zullen wij desbetreffende cookies enkel plaatsen nadat wij uw toestemming verkregen hebben.

Deze toestemming verleent u wanneer u greystonerecruitment.be voor het eerst bezoekt, door te klikken op “Accepteer”. Verder heeft u de mogelijkheid uw voorkeuren in te stellen door te klikken op “Stel uw voorkeuren in”, waarbij u kan kiezen om enkel bepaalde cookies te gebruiken.

 

In- en uitschakelen van cookies

Via uw internetbrowser kan u cookies verwijderen en kan u zelf bepalen welke cookies mogen geplaatst worden. Meer informatie over deze mogelijkheden vindt u terug in de instructies van de help-functie van uw browser.

U kan zich afmelden voor cookies van alle websites door in uw internetbrowser in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat:

 

Meer informatie omtrent cookies in het algemeen kan u vinden op de volgende website: www.allaboutcookies.org

Let op! Als je deze cookies uitschakelt of verwijdert, bestaat de mogelijkheid dat greystonerecruitment.be niet naar behoren werkt. Na de verwijdering van uw cookies moet u uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw instellen.

Refer a Friend

De actie “Refer a Friend” is een actie van Greystone Recruitment, met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 119 met KBO nummer 0656.852.722.

De “Friend” kan een familielid, vriend of kennis zijn die actief op zoek is naar (ander) werk. Een Friend kan maar éénmaal worden doorverwezen. Indien dezelfde Friend door verschillende personen wordt doorverwezen, zal enkel de eerste persoon de beloning kunnen ontvangen, voor zover deze de toestemming had van de Friend.

De Friend moet vóór de datum van de doorverwijzing op de hoogte zijn gebracht en ermee hebben
ingestemd dat zijn gegevens in het kader van deze actie aan Greystone Recruitment worden doorgegeven. Dit is de verantwoordelijkheid van de kandidaat en is onderworpen aan de Belgische wetgeving, met inbegrip van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De kandidaat zal Greystone Recruitment vrijwaren voor elke schade of elke vordering die voortvloeit uit het verzuim van de kandidaat om deze toestemming te verkrijgen

Wanneer de Friend via Greystone Recruitment een contract ondertekend heeft bij een nieuwe werkgever of opdrachtgever binnen de 2 maanden nadat de kandidaat hem heeft aangeraden bij Greystone Recruitment en minstens 3 maanden deze nieuwe opdracht uitvoert, ontvangt de kandidaat een beloning van 350 euro. Op dit bedrag kunnen belastingen en/of sociale bijdragen verschuldigd zijn. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor de aangifte ervan bij de bevoegde diensten.

Het is de persoon zelf die Greystone Recruitment moet contacteren nadat de Friend een contract ondertekend heeft.

Greystone Recruitment behoudt zich het recht de actie vroeger te beëindigen naar eigen inzicht. In geval van een betwisting over deze voorwaarden, de regels van deze actie en de toepassing ervan alsook alle andere zaken die betrekking hebben op de actie, is de beslissing van, Greystone Recruitment definitief en wordt er geen correspondentie of discussie gevoerd.

Werknemers van Greystone Recruitment, zelfstandigen of tijdelijke werkkrachten die rechtstreeks voor Greystone Recruitment werken, kunnen niet deelnemen aan de actie. Ook uitgesloten zijn personen die al bekend zijn in de database van Greystone Recruitment.

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen die hieruit of uit de actie voortvloeien zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

  Solliciteer

  Je kan je CV hier toevoegen (niet verplicht)

  Je kan ons privacybeleid hier lezen.

  Als je je gegevens hier niet wilt achterlaten, kan je ons altijd bellen op dit nummer: +32 (0) 33 04 86 00

   Neem contact op

   Je kan ons privacybeleid hier lezen.

   Als je je gegevens hier niet wilt achterlaten, kan je ons altijd bellen op dit nummer: +32 (0) 33 04 86 00